OMT-fysioterapia

Fysioterapia kuuluu Suomessa virallisen terveydenhoidon piiriin, joten lääkärin määräämän OMT-fysioterapian kustannuksia korvataan sairasvakuutuksesta, kun hoidon on antanut koulutettu OMT-fysioterapeutti.

OMT on tehokas lisä perinteiselle fysioterapialle.

OMT-fysioterapeutti luottaa omiin käsiinsä tutkiessaan ja hoitaessaan tuki- ja liikuntaelinten toimintahäiriöitä.

OMT:ssä hoito perustuu ongelmien syiden selvittämiseen mahdollisen lääkärin lähetteen (tutkimus ja hoitomääräys, SV 3) ja alkututkimuksen avulla. Tutkimisen tukena ja terapian suunnittelussa käytetään apuna potilaasta saatavilla olevaa lääketieteellistä tietoa, kuten kuvantamistutkimuksia.

Vain ongelmien syihin kohdistetulla hoidolla voidaan saavuttaa mahdollisimman hyvä ja pysyvä hoitotulos mahdollisimman nopeasti.

OMT-fysioterapeutin koulutus kestää 3,5 vuotta fysioterapeutin koulutuksen lisäksi. OMT-fysioterapeutti toimii moniammatillisessä yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Lappeenrannan OMT-Keskus Lehmuksessa toimiin tällä hetkellä kaksi OMT-koulutuksen käynyttä fysioterapauttia.

Tutkimisessa huomioidaan mm. asiakkaan asentoa, arvioidaan liikkuvuutta, testataan neurologisten oireiden esiintymistä, pyritään löytämään ongelman aiheuttaja mm. provokaatiotestein sekä huomioidaan kehon toimivuutta ja hallintaa. Tutkimisen jälkeen laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet ja valitaan sopivat terapiamuodot.

Lähtökohtana on asiakkaan oman aktiviteetin tukeminen ja ohjaus virheellisten kuormitustekijöiden välttämiseksi. Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Nikamien ja nivelten liikkuvuutta lisätään erilaisilla käsin tapahtuvilla käsittelyillä mm. toistuvin hitain venyttävin liikkein (mobilisaatio) tai nopealla lyhyellä liikkeellä (manipulaatio). Erityyppiset venytykset ja pehmytkudoskäsittelyt lisäävät lihasten venyvyyttä ja nivelten liikkuvuutta sekä vähentävät kipua. Myös hermokudoksen liikkuvuuden ongelmista aiheutuvia vaivoja voidaan hoitaa erilaisilla hermokudoskäsittelyillä. Näillä hoitokeinoilla luodaan edellytykset asiakkaan omalle harjoittelulle. Terapeuttisella harjoittelulla kehitetään mm. lihastukea sekä asennon- ja liikkeenhallintaa. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.